8-8-2019

A) ROW FOR TIME 2,5 KM ROW B) WOD AMRAP 15 1 BEAR COMPLEX    RX 60/40    S 50/35 2 SDHP 3 BOX JUMP 4 HSPU

7-8-2019

A) WOD DA 1 A 10 T2B SLAM BALL EACH RDS 1 ROPE CLIMB B) WOD 6 RDS         3RDS DX    3RDS SX 12 DB DEADLIFT    RX 22.5/15    S 15/12.5 9 DB H.P.CLEAN 6 DB P.JERK

6-8-2019

A) TABATA KB P.PRESS DX KB P.PRESS SX 1' REST TABATA BURPEES HOLLOW HOLD B) WOD EMOM 12 1' 15 BOX JUMP 2' 10 GTO    RX 50/35    S 40/30  

5-8-2019

A) 1 RM BACK SQUAT B) WOD 5 RDS 5 SQUAT CLEAN    RX 70/50    S 50/40 10 RING PUSH UP 20 A.SWING    RX 24/16    S 16/12 30 DU

2-8-2019

A) FOR TIME 80 WALL BALL CAP 10' B) WOD 5RDS 12 DEVIL PRESS    RX 20/15    S 15/12,5 200M RUN 3 ROPE CLIMB

1-8-2019

A) 1 RM P.CLEAN B) AMRAP 15 7 THRUSTERS    RX 30/25    S 25/20 3 RING MU 7 BURPEES 250M ROW